::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

Prof. dr sci med Mirko Stanetić

Stručni radovi | Udžbenici | Kontakt

 

Mirko Stanetić rođen je 24.07.1961. godine u Bosanskoj Gradišci. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Banjoj Luci, te Medicinski fakultet takodje u Banjoj Luci 1984. godine. Stručni ispit položio je 1985.godine u Sarajevu.
Po završetku fakulteta radio je u Domu Zdravlja u Kneževu do 1994. godine.
Specijalizaciju iz pneumoftiziologije započeo je 1989.godine u Kliničkom Centru Banja Luka. Tokom l990.godine odslušao je dva semestra poslediplomske nastave iz pulmologije na Klinici za plućne bolesti Jordanovac, u Zagrebu. Specijalisticki ispit položio je 22.11.1993. godine pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu odličnim uspjehom.
Zaposlen je u Kliničkom Centru u Banja Luci u Klinici za plućne bolesti od l994.godine.
Od samog početka rada u Klinici za plućne bolesti bavi se endoskopskim i drugim agresivnim dijagnostičkim postupcima. Uporedo radi citološku dijagnostiku plućnih oboljenja, analizirajuci sve vrste dostupnog materijala iz respiratornog trakta. Rezultati citoloških analiza praktično su uveli ovu morfološku metodu, pored uobičajenih histopatoloških analiza, kao rutinsku u Kliniku za plućne bolesti, omogućujući značajno racionalniji dijagnostički postupak.
Poslediplomske studije je nastavio na Medicinskom fakultetu u Banja Luci tokom 1995.godine smjer "Biomedicinska istraživanja". Po završetku poslediplomskih studija, pod mentorstvom Prof dr Živke Eri, redovnog profesora na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Načelnika Zavoda za patologiju Insituta za plućne bolesti, izradio je i pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Banja Luci, 1998 godine, odbranio magistarski rad pod nazivom: "Valjanost sputuma u citološkoj dijagnostioci karcinoma bronha".
Koristeći se mogućnosti endoskopskog dobijanja aspiracionog materijala za citološku analizu, a sa ciljem da se prošire dijagnostičke mogućnosti fleksibilnog bronhoskopa i citološke analize u dokazivanju malignog oboljenja respiratornog trakta, pod mentorstvom Prof dr Živke Eri, na osnovu vlastitih rezultata, izradio je i odbranio aprila 2000 godine, pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, doktorsku disertaciju sa naslovom:"Valjanost aspiracionog punktata fleksibilnom iglom u dijagnostici malignog oboljenja respiratornog trakta".
Aktivno sudjeluje u stručnim sastancima pneumoftiziologa RS i Sribije.
Aktivno govori engleski jezik i solidno poznaje rad na informacionim sistemima.
Profesor je na Katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta u Banja Luci od 2006. godine.
U Kliničkom centru Banja Luka obavlja poslove Direktora za medicinska pitanja.
Član je udruženja penumoftiziologa Republike Srpske, Srbije i Evropske asocijacije pulmologa (ERS).

Stručni radovi

Magistarska teza:
"Valjanost citološke analize sputuma u dijagnostici karcinoma bronha" Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 1998. godine.

Doktorska disertacija:
"Valjanost aspiracionog punktata fleksibilnom iglom u dijagnostici malignog oboljenja respiratornog trakta" Medicinski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 2000.godine.

Stanetić M., Eri Ž.: Valjanost sputuma u citološkoj dijagnostici karcinoma bronha. Pneumon, 1999; Vol. 37, No 1-4, 37-43.

Stanetić M., Eri Ž., Klem I., Stanić J., Milić S., Ćirilović M.: Hamartomi pluća. Pneumon, 1999; Vol. 37, No 1-4,45-49.

Stanetić M., Slobodan Janković, Krsto Jandrić: Klinička iskustva citološke dijagnostike karcinoma bronha. Pneumon, 1999; Vol. 37, No 1-4, 51-54.

Stanetić,M., Eri,Ž., Klem,I., Stanić, J., Milić, S., Ćirilović, M.: Inflamatorni pseudotumori pluća. PNEUMON, Vol. 37 (1-4), 1999:33-36.

Mirko Stanetić, Živka Eri, Slobodan Janković: Citološka potvrda malignog oboljenja respiratornog trakta u materijalu aspiriranom fleksibilnom iglom kod endoskopski nedovoljno jasnih promjena. Acta Medica Semendrica No 14-15: 65-68.

Živka Eri, Jelena Stanić, Biljana Zvezdin, Ištvan Klem, Dejan Vučković, Zdravko Kosjerina, Mirko Stanetić: Pathologic features of lung in immunocompromised. Archive of Oncology 2001;9(Suppl 1):81.

Stanetić M. , Eri Ž. :Evaluation of the transbronchial flexible-needle aspiration biopsy in lung cancer diagnostics. 11th Annual Congress, 2001, Europen Respiratory Journal.

Stanetić M., Eri Ž., Janković S.,Jandric K. : Cytologic confirmation of paracentral lung malignancies sampled by transbronchial aspiration biopsy, Archive of Oncology, 9 (1),2001:81

Kosana Stanetić, Mirko Stanetić, Mira Popović: Terapija hipertenzije u našim uslovima. III Kongres ratne medicine 2001,Zbornik radova Vol No IV, 105-110.

Kuzmić B., Jandrić K., Stanetić M., Turić M. : Pokazatelji predviđanja kvaliteta života bolesnika sa astmom. Zbornik radova, Banja Luka 2002.

Jandrić K, Stanetić M, Vučić M, Kuzmić B, Arnautović R: Dominantan endoskopski nalaz kod operisanih malignoma bronha,Majski pulmološki dani Banja Luka 2001, Zbornik radova 31-35.

Stanetić, M., Eri, Ž., Janković, S., Jandrić, K., Vučić, M., Turić, M., Korica R., Novaković L. : Transtorakalna iglena aspiraciona punkcija - metoda izbora za dobijanje reprezentativnog materijala kod perifernih i paracentralnih lezija. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2001, Zbornik radova.

Mirjana Đekić-Čađo, Mirko Stanetić, Zdravko Josipović, Dobrila Rodić, Peđa Kovačević
Adultni respiratorni distres sindrom - ARDS prikaz slučaja
. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2001, Zbornik radova.

Rade Korica, Krsto Jandrić, Mirko Stanetić: Liječenje tuberkuloze resistentne na lijekove. Majski pulmološki dani, Zbornik radova, Teslić 2002.

M. Stanetić, Z. Eri, K. Jandrić, M. Turić, M. Vucic, B. Kuzmić, R. Arnautović: Citološka potvrda periferno lokalizovanog malignog oboljenja u materijalu dobijenom transbronhijalnom aspiracionom biopsijomI. Majski pulmološki dani, Zbornik radova, Teslić 2002.

Barać Tatjana, Gojković Zdenka,Jakovljević Branislava, Jungić Saša,Jandrić Krsto, Stanetić Mirko : Uticaj onkološke terapije na dužinu preživljavanja oboljelih od adenokarcinoma pluća.Majski pulmološki dani, Zbornik radova, Teslić 2002.

Mirjana Đekić-Čađo, Mirko Stanetić, Rade Korica, Marinko Vučić, Mirko Turić : Teške forme postprimarne tuberkuloze pluća kod mladih osoba sa prikazom slučaja. Kongres ratne medicine sa medjunarodnim ucešcem, Banja Luka, maj 2001.,Zbornik radova 1-Ekološki aspekti rata; 299-310.

Jandrić K.,Janković S.,Stanetić M.,Arnautović R.:Haemoptysis as an initial symptom of bronchial cancer, Word congres on lung health,Florence,2000.

Čađo M.,Jankovic S.,Arnautovic R.,Jandric K.:Stanetic M.: Moderna terapija astme,naša iskustva, Majski pulmološki dani,Banja Luka,2000.

Eri Ž., Stanic J., Zvezdin B., Klem I., Vuckovic D., Kosijerina Z., Stanetic M.: Pathologic features of the lungs in the immunocompromised host. 11th Annual Congress, 2001, Europen Respiratory Journal.

Jandric K.,Stanetic M.,Jankovic S.,Arnautovic R : Bronhopulmonalni karcinom u poslijeratnom periodu, Kongres ratne medicine Banja Luka 2001,zbornik radova Socijalno-medicinski aspekt bolesti 389-397.

Korica R.,Jandric K.,Stanetic M.,Arnautovic R : Tuberculosis and war,2nd Congress of IUATLD,Europr Region 17th Congress of Romanian Society of Pneunology,Bucharest 2002.

Korica R., Jandrić K., Stanetić M., Đekić-Čado M.: Poslijeratna tuberkuloza

Stanetic M. , Eri Ž. : Cytologic confirmation of peripheral lung malignancies sampled by transbronchial aspiration biopsy. Europen Respiratory Journal Volume 20 (Suppl 38) 277.

Barać T,Gojković Z, Džajić Ž, Jandrić K, Stanetić M, Laganin N, Gajanin R, Gašić B.
PULMONALNI BLASTOM - PRIKAZ SLUČAJA

Arnautović R.,Vučić M.,Đekić-Čado M., Jandrić M., Stanetić M.
TUBERKULOZA U IMUNODEFICIJENTNIH - PRIKAZ SLUČAJA

Jandrić K, Stanetić M, Grbić S, Barać T, Duronjić M.
TORAKOSKOPIJA U KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI U BANJOJ LUCI

Kovačević P, Mtavulj A,Veljkovic S, Đekić–Čadjo M, Stanetić M,Rajkovača Z, Ponorac N.
EFEKTI BIKARBONATNE I ACETATNE HEMODIJALIZE NA RESPIRATORNU FUNKCIJU

Švraka M, Popović Z, Stanetić M, Đilas M, Milivojac A.
ARDS POSLIJE INTERSTICIJALNE PNEUMONIJE

Udžbenici

Predgovor

Izdavački podaci

Autori

Izvod iz recenzija

kupovina

 

 

 


 

Predgovor

Izdavački podaci

Autori

 

 

 

 

U knjizi "Patološka fiziologija" Prof. dr sci med Milijan Kaluševića, Mirko Stanetić je autor poglavlja: Patološka fiziologija disanja.

Kontakt

stanetic@blic.net

mirkos@inecco.net

Mirko Stanetic
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

 

povratak na vrh