::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić
Pulmologija

Ovo odjeljenje se sastoji od bolesničkih soba u kojima se liječe bolesnici uglavnom sa nespecifičnim plućnim oboljenjema, kabineta za funkcionalnu dijagnostiku, kabineta za inhalacionu i fizikalnu terapiju plućnih oboljenja i dnevne bolnice. Broj bolesničkih kreveta je 30. Karakteristika ovog odjeljenja je kratko vrijeme hospitalizacije sa veoma kvalitetnim i brzim dijagnostičkim postupcima, te velika frekvencije bolesnika.

Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku je opremeljen savremenim spirometrom, pletizmografom nove generacije, gasnim analajzerom, te opremom za ergospirometriju. Izvode se testovi plućne funkcije, alergotestiranje na inhalacione i nutritivne alergene, te bronhodilatatorni i bronhoprovokativni testovi. Pored dijagnostičkog postupka za bolesnike unutar Klinike za plućne bolesti, u ovom kabinetu se pružaju usluge za bolesnike iz drugih klinika, kao i za veći broj ambulatnih bolesnika.

..


Kabinet za inhalacionu i fizikalnu terapiju plućnih bolesnika opremljen je potrebnom aparaturom za inahalacionu terapiju, te opremom za izvođenje posturalne drenaže i opremom za izvođenje vježbi na strunjačama i švedskim ljestvama sa i bez opterećenja. Vježbe se izvode uz nadzor obučenog fizioterapeuta.