::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

Mr sci med Boro Kuzmić

Stručni radovi | Kontakt

 

Kuzmić /Dušan/ Boro, rođen je 24.01.1960 g. u Grabovici, Kotor Varoš, Republika Srpska.
Osnovnu školu završio je u Grabovici 1975 g. Gimnaziju završio je u Kotor Varošu 1979 g. Medicinski fakultet završio je 1984 g. u Beogradu. Specijalizaciju iz oblasti pulmologije završio je 1998 g. Od 1984 g. do 1990 g. bio je zaposlen u domu zdravlja u Kotor Varošu. Od l990 g. zaposlen je u Klinici za plućne bolesti, Klinički Centar Banja Luka, gdje i sada radi. Odbranio je magistarsku tezu pred Komisijom Medicinskog fakulteta u Banja Luci 2001 g. na temu “ Poboljšanje kvaliteta života oboljelih od bronhijalne astme u svjetlu savremenog načina liječenja”.

 

Stručni radovi

Kuzmić B., Janković S., Bošnjak – Petrović V., Stanetić M. : Ispitivanje povezanosti plućne funkcije i kvaliteta života bolesnika sa astmom. Zbornik radova, Banja Luka 2001.

Kuzmić B., Jandrić K., Stanetić M., Turić M. : Pokazatelji predviđanja kvaliteta života bolesnika sa astmom. Zbornik radova, Banja Luka 2002.

Kuzmić B., Poboljšanje kvaliteta života oboljelih od bronhijalne astme u svijetlu savremenog načina liječenja. Magistarski rad, Banja Luka 2001.

Kontakt

 

Boro Kuzmić
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

povratak na vrh