::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić
Prof. dr sci med Slobodan Janković

Stručni radovi | Udžbenici

Prof. dr Slobodan /Nike/ Janković, rođen je 07.04.1935. god. u Vrbljanima, opština Ključ, sada opština Ribnik, Republika Srpska. Gimnaziju je završio u Banjaluci, a Medicinski fakultet u Beogradu 1962. godine. Ljekarski staž obavio u MC Banjaluka, a državni ispit položio u Sarajevu gdje je polagao i specijalistički ispit i postdiplomskie studije iz pulmologije 21. juna 1984. god, a magistarski rad pod naslovom “Citološke promjene respiratornog epitela kod radnika eksponiranih ugljendisulfidu” odbranio iste godine u Sarajevu.

Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1986. s radom pod naslovom :”Aktivnost enzima konvertora angiotenzina (kininaza II) u serumu pušaca i osoba sa opstruktivnom bolesti pluća”. Od 06.05.1991. imenovan je za Docenta na medicinskom fakultetu, a od marta 1998. za vanrednog profesora na predmetu pneumoftiziologije.

Slobodan Janković je član Udruženja književnika republike Srpske, Srbije i Crne Gore od 1994. godine. Do sada je objavio 26 knjiga od čega 12 romana, osam knjiga aforizama, tri knjige pripovijedaka, humoreski, dječjih romana. Spada medu najproduktivnije književnike Srpske, dobitnik je više nagrada, od kojih je i nagrada “Dragojlo Dudić”, Beograd, dva puta, zadnja 2002., nagrada Dnevnika, Novi Sad, Ministarstva za nauku i kulturu Republike Srpske i brojnim konkursima za pripovijetku, satiru i aforizam.

Godine 2000 proglašen je i nagraden kao najbolji humorista-satiričar Republike Srpske. Njegova poznatija djela su: “Čovjek nešto skriva”, roman, “Dopodne”, roman, trilogija romana “Mjesečina nad Vrbljanima”, priče: “Umiranje doktora Davida”, “Gavran i ptice”, “Priče iz bolnice”, a od knjiga aforizama, da spomenemo samo nekoliko: “Žulj”, “U grmu zec”, “Misaoni restlovi”, “Golicavi aforizmi”, “S vrha jezika” i dr.

Predsjednik je Podružnice pisaca Banjaluka. Živi u Banjaluci, ima dvoje djece.

Stručni radovi

Janković, S., Plamenac, P.: Citološke promjene respiratornog trakta kod radnika eksponiranih ugljendisulfidu. Pluć. bol. 1985, 27, 56-68.

Janković, S. Konjicija, A. : Aktivnost enzima konvertora angiotenzina kod pušača. Pluć. bol. 1986, 38, 209-211.

Janković, S. : Primarni karcinom pluća. Skripta medica, 1973. 12, 47-51.

Janković, S. : Ekscentrični alergijski alveolitis. Zbornik: Aktuelna tematika iz pulmologije, Sarajevo, 1988., 170-176.

Janković, S. : Najčešći uzroci hemoptizijama u našim uslovima. Saopštenja, 1989., 27. 183-186.

Janković, S. : Fiberbronhoskopija u dijagnostifikovanju hroničnog bronhitisa. Med. Arhiv, 1982. 36, 23-25.

Janković, S. : Aktivnost enzima konvertora angiotenzina u serumu bivših pušača. Vojno-sanitetski pregled, 1989. 20. juni.

Janković, S., Alihodžić, A., Jović, S. : Korelacija plućnih lezija i karcinoma pluća. Saopštenja, 1989., 27, 225-228.

Janković, S., Slijepčević, J. i Đekić-Čađo, M. : Ugroženost zdravlja u procesu izrade celuloze. Pluć. bol. 1989., 41, 162-165.

Bilalbegović, Z., Stojaković, B., Janković, S. i dr. : Akutni moždani sindrom. Vlastita iskustva. Zbornik: Treći psihijatrijski dani, Sarajevo, 1988., 19-26.

Janković, S. : Indikacije za fiberbronhoskopiju. Skripta medika, 1989.

Janković, S. : Aktivnost enzima konvertora angiotenzina u serumu pušača i osoba sa opstruktivnim bolestima pluća. Knjiga saopštenja IX Pulmološko-alergološki naučno-stručni dani, Skoplje, 1989.

Jandrić, K., Janković, S., Arnautović, R., Đekić. Čađo, M. : Syndrom Swier-James. Skripta medika, 1996., 27 (2): 99-101.

Stanetić, M., Janković, S., Jandrić, K. : Klinička iskustva citološke dijagnostike karcinoma bronha (originalni radovi). UDK: 616-06.24:616.071:616.081.1. Pneumon, vol. 37. No 1-4, januar-decembar, 1999. Novi Sad.

Stanetić M., Eri Ž., Janković S.,Jandric K. : Cytologic confirmation of paracentral lung malignancies sampled by transbronchial aspiration biopsy, Archive of Oncology, 9 (1),2001:81

Čađo M., Janković S., Arnautović R., Jandrić K., Stanetić M.: Moderna terapija astme,naša iskustva, Majski pulmološki dani,Banja Luka,2000.

Janković S., Đekić M., Jandrić K.: Hronične opstruktivne bolesti pluća , II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešcem, Banja Luka, Zbornik sažetaka,1996: 49-51.

Udžbenici

  1. Janković, S.: Tuberkuloza pluća. Narodna i univerzitetska biblioteka “Petar Kočić”, knjiga, Univerzitet u Banjaluci, 1986.
  2. Janković, S., Milanović, M.: Bronhijalna astma odraslih, monografija. Narodna i univerzitetska biblioteka “ Petar Kočić”, Univerzitet u Banjaluci, Naučna knjiga, Banjaluka, 1995.
  3. Milanović, M., Janković, S. : Asimptomatska ishemična bolest srca, monografija. Biblioteka Strucna knjiga “Glas srpski” Banjaluka, 1995.
  4. Janković, S., Ljubanić, M: Tuberkuloza nekad i sad. Popularna medicina, Crveni Krst Republike Srpske 1998.