::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

 

Dr Aleksandra Davidovac-Kajkut

 

 

Aleksandra Davidovac-Kajkut,rođena 07.07.1970.god. u Banja Luci.Osnovnu,srednju medicinsku i medicinski fakultet završila u Banja Luci. Radnik je Klinike od januara 2003.godine.Specijalizacija iz pneumoftiziologije joj je odobrena 2005-e godine.Specijalistički ispit položila u decembru 2010.god.pred komisijom Medicinskog fakulteta u Banja Luci.

 

Kontakt

 

Aleksandra Davidovac-Kajkut
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina