::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić
Prim. dr Mirjana Đekić-Čađo

Stručni radovi | Kontakt

 

Rođena u Somboru, osnovnu i srednju školu završila u Banjoj Luci a Medicinski fakultet u Novom Sadu. Od 1984.godine radim na Klinici za plućne bolesti, Kliničko bolničkog centra u Banjoj Luci. Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila 1989.godine. Od 1992.godine na mjestu šefa odsijeka a potom odjeljenja Intenzivne pulmološke njege. U više navrata bila na stručnom usavršavanju iz oblasti funkcionalne dijagnostike pluća na Institutu za plućne bolesti i tbc u Sremskoj Kamenici. Uglavnom se bavim ispitivanjem plućne funkcije, alergološkom dijagnostikom plućnih bolesti, terapijom HOBP i plućne insuficijencije te dijagnostikom i terapijom plućne tromboembolije. U udžbeniku "Pulmoloski priručnik" urednik sam poglavlja " Ispitivanje plućne funkcije".
Od januara 2003.godine sam član American College of Chest Physicians.
Horoskopski znak i podznak: škorpija

 

Stručni radovi

Djekić-Čadjo M., Vučić M., Kovačević P., Duronjić M. : Diskretan radiološki nalaz kod plućne tromboembolije sa prikazom jednog slučaja masivne plućne embolije, Second Congress of International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Europe Region, Bucuresti, aprilie 2002, Pneumologia Vol.LI,Nr.2,2002,172-173.

Đekić-Čađo M.,Arnautović R.,Kovačević P.,Mlakar S., Duronjić M.,Drobnjak B.: Klavocin u liječenju pulmonarnih infekcija, Majski pulmološki dani 2002.,Teslić,Zbornik radova,15-19.


Đekić-Čadjo M., Stanetić M., Josipović Z., Rodić D., Kovačević P.: Adultni respiratorni distres sindrom- ARDS prikaz slučaja, Majski pulmološki dani,Banja Luka 2001,Zbornik radova,109-111

Đekić-Čađo M., Stanetić M., Korica R., Vučić M., Turić M.: Teške forme postprimarne tuberkuloze pluća kod mladih osoba sa prikazom slučaja, Kongres ratne medicine sa medjunarodnim ucešcem, Banja Luka, maj 2001.,Zbornik radova 1-Ekološki aspekti rata; 299-310.


Kovačević P., Matavulj A., Veljković S., Đekić-Čađo M., Rajkovača Z., Ponorac N.:Uticaj interdijalitičkog donosa tečnosti na parametre gasnih analiza i acidobaznog statusa krvi, Majski pulmološki dani, Teslić, 2002.,Zbornik radova; 123-126.

Rajkovača Z., Đekić-Čađo M., Matavulj A., Kovaćević P.Neprepoznata plućna embolija-prikaz slučaja, World Journal of Nuclear Medicine, http:// www.wjnm.org/ issuel/ 2002.

Kovačević P., Matavulj A., Rajkovača Z., Đekić-Čađo M., Vlatković V., Pavičević Z., Ponorac N. :Oporavak ventilatorne funkcije pluća nakon hemodijalize kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, HALO 94,Naucni casopis urgentne medicine,Vol. V (19),2001;23-27.

Jandrić K., Janković S., Arnautović R., Đekić-Čađo M. : Sindrom SWYER-JAMES, Scripta Medica 1996; 27 (2): 99-101.

Janković S., Slipčević J., Đekić-Čađo M. :Ugroženost zdravlja u procesu izrade celuloze, Plućne bolesti 1989; 41: 162-164.

Čađo M., Janković S., Arnautović R., Jandrić K., Stanetić M.: Moderna terapija astme,naša iskustva, Majski pulmološki dani,Banja Luka,2000.

Đekic-Čadjo M, Vučić M, Arnautović R, Duronjić M, Kovačević P.
PRIKAZ SLUČAJA PLUĆNE SARKOIDOZE SA NEUOBIČAJENIM RADIOLOŠKIM NALAZOM

Arnautović R.,Vučić M.,Đekić-Čado M., Jandrić M., Stanetić M.
TUBERKULOZA U IMUNODEFICIJENTNIH - PRIKAZ SLUČAJA

Kovačević P, Mtavulj A,Veljkovic S, Đekić–Čadjo M, Stanetić M,Rajkovača Z, Ponorac N.
EFEKTI BIKARBONATNE I ACETATNE HEMODIJALIZE NA RESPIRATORNU FUNKCIJU

Kontakt

gitana@teol.net

Mirjana Đekić-Čađo
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

povratak na vrh